Close
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările One Trend Business SRL, cu sediul în Băiculești, nr.11, Sector 1, București, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.onebook.ro, denumită în continuare OneBook.

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
 1. Dacă sunteți client, OneBook va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea OneBook.
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
   • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
   • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
   • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe OneBook, utilizați contul dumneavoastră de Facebook, Google sau Yahoo, OneBook va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.
   În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe OneBook, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de OneBook, iar contul creat va fi șters automat.

   1. Dacă sunteți vizitator, OneBook va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / recenzii/ reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

   În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal prin interacțiunea dumneavoastră cu OneBook sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al OneBook.

   La fiecare vizită a OneBook, colectăm automat următoarele date:
   • date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în Politica privind utilizarea fișierelor cookie.
   • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.

   În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

   SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR
   1. Dacă sunteți client/vizitator, OneBook prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
    • pentru desfășurarea relației contractuale, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe OneBook, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

   Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și OneBook.

   • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail) de informări (newsletter) asupra noutăților editoriale sau evenimentelor (lansări, târguri, etc.) și de mesaje publicitare informative (referitoare la promoții, reduceri, etc.).

   Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail.
   Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

   DURATA PRELUCRĂRII DATELOR

   Ca principiu, OneBook va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

   În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

   Dacă vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator și dezabonarea de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile noastre, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate mai jos.

   DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, se pot dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității prin intermediul OneBook (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
   • pentru administrarea OneBook;
   • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale, concursuri sau tombole organizate prin intermediul OneBook;
   • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Onebook și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
   • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
   • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
   • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

   Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

   DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

   În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
   • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în prezentul document;
   • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea OneBook cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
   • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
   • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
   • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   – în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
   – în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
   – în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   – în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
   – datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
   • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
   – persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
   – prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
   – operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
   – persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

  Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@onebook.ro.

  SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe serverele companiei aflate pe teritoriul Uniunii Europene.

  Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

  Toate tranzacțiile de plată vor fi criptate (de exemplu, utilizând protocolul TLS).

  Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră.

  Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

  CONFIDENȚIALITATEA DATELOR MINORILOR

  OneBook nu colectează cu bună știință date personale de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă părintele sau tutorele legal are la cunoștință faptul că minorul aflat în custodia sa a furnizat OneBook  datele sale cu caracter personal, acesta trebuie să ne infomeze imediat, la adresa de e-mail info@onebook.ro. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani a furnizat date cu caracter personal prin intermediul OneBook, atunci vom distruge aceste informații de pe serverele noastre imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către site a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

  FIȘIERELE DE TIP COOKIE

  Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență mai bună atunci când navigați pe site-ul nostru. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe site sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind utilizarea fișierelor cookie.

  Notă: Putem actualiza periodic această Politică și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul www.onebook.ro .

  Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu noile modificări.